Back to top

汪毓明

基本信息
办公电话: 
0551-63602507
邮箱: 
ymwang@ustc.edu.cn
个人简介
发表文章

1.Yuming Wang, Boyi Wang, Chenglong Shen, Fang Shen, and Noe Lugaz, Deflected propagation of a coronal mass ejection from the corona to interplanetary space, J. Geophys. Res., 119, 5117-5132, 2014.

2.Chenglong Shen, Yuming Wang*, Shui Wang, Ying Liu, Rui Liu, Angelos Vourlidas, Bin Miao, Pinzhong Ye, Jiajia Liu, and Zhenjun Zhou, Super-elastic Collision of Large-scale Magnetized Plasmoids in the Heliosphere, Nature Phys., 8, 923-928, doi:10.1038/NPHYS2440, 2012.

3. Yuming Wang, Caixia Chen, Bin Gui, Chenglong Shen, Pinzhong Ye, and S. Wang, Statistical Study of Coronal Mass Ejection Source Locations: Understanding CMEs Viewed in Coronagraphs, J. Geophys. Res., 116, A04104, doi: 10.1029/2010JA016101, 2011.

4. Wang, Y., H. Zheng, S. Wang, and P. Ye, MHD simulation of the formation and propagation of multiple magnetic clouds in the heliosphere, Astron. & Astrophys., 434, 309-316, 2005.

5. Wang, Y. M., P. Z. Ye, and S. Wang, Multiple magnetic clouds: Several examples during March - April, 2001, J. Geophys. Res., 108(A10), 1370, doi:10.1029/2003JA009850, 2003.

6.Wang, Y. M., P. Z. Ye, S. Wang, G. P. Zhou, and J. X. Wang, A statistical study on the geoeffectiveness of Earth-directed coronal mass ejections from March 1997 to December 2000, J. Geophys. Res., 107(A11), 1340, doi:10.1029/2002JA009244, 2002.